Ali tudi tvoj sosed krši zakon?

Na žalost je v Sloveniji (predvsem po vaseh) še vedno nekaj povsem normalnega, če ubijejo mačje mladičke. O sami krutosti tega dejanja ter o tem, kako lahko sploh kdo ubije nedolžna in nič kriva bitja, ne bomo govorili. Tudi o tem ne, da sterilizacija in kastracija nista tako velik strošek, da si ga ne bi mogli privoščiti. Tokrat bo govora predvsem o zakonskih določilih, saj se ljudje sploh ne zavedajo, da z marsikaterim dejanjem, ki zadeva živali, kršijo zakon. Zakon določa kar nekaj členov, ki bi se jih vsak lastnik mačke moral zavedati, a velikokrat ni tako. Pod drobnogled smo tako vzeli Zakon o zaščiti živali (ZZZiv) ter Pravilnik o zaščiti hišnih živali, v nadaljevanju pa lahko preberete tiste člene iz omenjenih zakonov, ki so se nam zdeli pomembni za vse lastnike mačk.

V Zakonu o zaščiti živali najdemo naslednje zakone, ki se navezujejo tudi na mačke. 11. člen zakona pravi, da mora »skrbnik hišne živali z osamitvijo, kontracepcijo, sterilizacijo ali kastracijo živali preprečiti rojstvo nezaželenih živali oziroma tistih živali, ki jim ne more ali noče zagotoviti oskrbe po tem zakonu«. Če torej ne želimo imeti mladičkov, moramo mačko peljati na sterilizacijo oziroma kastracijo. 4. člen določa, da se za mučenje živali šteje »nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali«, kamor sodi tudi ubijanje mladičkov. Če teh ne želimo, moramo na to misliti takoj, ko mačko dobimo, in ne potem, ko je breja oziroma ko že ima mladičke.

Pod mučenje živali štejemo »vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje ali škodi njenemu zdravju«. 8. člen zakona določa, da morajo biti bolne, poškodovane in onemogle živali takoj ustrezno oskrbljene. Mačkam, ki so bolne, poškodovane ali onemogle, moramo zagotoviti ustrezno ločeno namestitev. Oskrbnik živali mora zagotoviti redno preverjanje zdravstvenega stanja in dobrobiti živali, kar mora biti opravljeno tako pogosto, da se prepreči nepotrebno trpljenje živali.

15. člen zakona pa pravi, da je prepovedano preobremenjevanje živali, uporaba plemensko nezrelih živali (premladih ali spolno nezrelih živali) za razplod ter onemogočanje potrebnega počitka. Osebe, ki dopuščajo, da njihove mačke povržejo mladičke dvakrat v letu dni, kršijo ta zakon (več o tem v nadaljevanju). Prav tako je prepovedana tudi namerna trajna ali začasna zapustitev živali. Sem ne uvrščamo samo tega, da nekdo mačko (ali mladičke) odpelje stran ter jo pusti, temveč tudi če smo več dni odsotni, naša mačka pa nima zagotovljene hrane ter pitne vode. Ne spreglejmo tudi, da 29. člen zakona pravi, da »kdor izgubi žival ali kdor najde zapuščeno žival, o tem obvesti zavetišče oziroma pristojno veterinarsko organizacijo«.

20. člen prepoveduje odstranjevanje krempljev mačkam in odstranjevanje glasilk živalim. Za vse zgoraj navedeno pa zakon za vse fizične osebe določa, da so lahko kaznovane z globo od 200 do 1.200 evrov.

Pod drobnogled smo vzeli tudi Pravilnik o zaščiti hišnih živali. 11. člen tega pravilnika pravi, da se pod preobremenjevanje živali šteje tudi, če mačka skoti pred 14. mesecem starosti. Če vas zgoraj navedeni zakoni še niso prepričali za sterilizacijo in kastracijo, pomislite, kako boste lahko vaši mački zagotovili, da se ne bo parila. Preostane vam samo še osamitev mačke. (((ZANAROCNIKE)))

Isti člen tudi zapoveduje, da se morajo mačke pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama pri isti samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če so imele samice le enega ali dva mladiča. Ne spreglejmo, da to pomeni več kot devet mesecev! Pogosto se namreč zgodi, da mačke povržejo mladičke na nekaj mesecev!

Pravilnik govori tudi o pogojih za posedovanje domačih mačk. 34. člen zapoveduje, da moramo mačkam zagotoviti ustrezno prehrano, ki mora vsebovati vse potrebne snovi za njihov zdrav razvoj. Mladim mačkam do šestega meseca starosti moramo dati hrano vsaj štirikrat na dan, od šestega meseca do enega leta starosti pa vsaj trikrat na dan, odraslim pa vsaj dvakrat na dan, stalno pa morajo imeti pitno vodo. 35. člen pravi, da je treba mačke redno negovati in jim odstranjevati zajedavce (bolhe, klope, gliste in trakulje).

Zelo pomemben in velikokrat spregledan pa je 36. člen pravilnika, ki prepoveduje odvzem mladičev od samice pred dopolnjenim dvanajstim tednom starosti. Ta meja pa seveda ni zapisana kar tako, ampak je pomembna tako za mladičke kot samico. Če samici pred tem časom odvzamemo mladičke, se lahko pojavijo težave z zastajanjem odvečnega mleka. S tem pa ogrozimo tudi razvoj mladičkov, pojavijo se lahko vedenjske in razvojne težave. Teh dvanajst tednov torej ni zapisanih kar tako, ampak temeljijo na mednarodnih študijah, ki so preučevale mačje življenje. Naj opomnimo, kako škodljivo je šele za samice, če ji mladičke ubijemo takoj po rojstvu.

37. člen pa pravi, da mora imeti mačka zagotovljen bivalni prostor, ki ji zagotavlja zaščito pred padavinami, vetrom, mrazom in sončno pripeko ter pred napadi drugih živali. Mačka, ki stalno biva v zaprtem prostoru, mora imeti na voljo primerno velik in zračen prostor z naravno svetlobo ter ustrezna pomagala, kot so plezala, igrače in podobno. Če mačka živi samo v zaprtih prostorih brez možnosti občasnega izhoda, mora skrbnik zagotoviti, da ni sama in brez nege več kot 24 ur.

Upamo, da že zdaj ne kršite nobenega od zakonov ter tako vaši mački nudite lepo, pravo mačje življenje. S tem člankom pa boste lahko koga, ki mu nobeni nasveti o kastraciji, sterilizaciji, ubijanju mladičkov, mačji hrani in drugih temah ne pomagajo, prepričali, da vendarle spremeni svoje mišljenje.

 

Sandra Kuhar

 

Objavljeno v sedmi številki revije Mucek