Razstave pasemskih mačk

Razstave pasemskih mačk so namenjene promociji felinologije in predstavitvi različnih pasem mačk širši javnosti. Pasemske mačke običajno niso prostoživeče živali, nekatere so tudi izredno redke, zato je večina pasem ljudem nepoznanih. Edina možnost, da jih vidimo v živo, je obisk kakšne razstave. Vse razstave so tudi tekmovalnega značaja. Odločilni so zunanja lepota, ki mora biti v skladu s standardi za posamezne pasme, urejenost in temperament.

Prva razstava mačk v Evropi je bila v Crystal Palace v Londonu že leta 1871, na kateri je kraljevala takrat priljubljena angora mačka z dolgo svilnato dlako, ki so jo v Evropo iz Ankare (Angore) pripeljali že v 16. stoletju. Angora je prednica današnjih perzijskih mačk. Na omenjeni razstavi je bila prvič predstavljena tudi siamska mačka, prednica številnih današnjih pasem, ki imajo modre oči in barvne oznake (svetlo telo in obarvane tačke, rep, ušesa in obrazna maska).

FIFe (Federation Internationale Feline), mednarodna felinološka zveza, katere članica je tudi ZFDS (Zveza felinoloških društev Slovenije), je bila ustanovljena leta 1949 v Parizu. Združevala je francoske, italijanske, nizozemske, švicarske in belgijske rejce pasemskih mačk. Danes je FIFe prerasla okvire Evrope in združuje 40 držav z vsega sveta.

Prva razstava mačk, organizirana pod okriljem FIFe, je bila v Parizu leta 1949, na njej je bilo razstavljenih več kot 200 mačk. Večina razstavljavcev je v Pariz prispela z vlakom iz vseh držav takratnih članic FIFe. Za razstavo so porabili tri ali celo štiri dni, za samo udeležbo pa so morali plačati visoko prijavnino.

Felinologija je veda o mačkah, s katero smo se v Sloveniji oziroma takratni Jugoslaviji začeli seznanjati zelo pozno v primerjavi s preostalimi evropskimi državami. Začetke prvih povezovanj slovenskih ljubiteljev mačk lahko zasledimo leta 1984. Takrat je bila v Mariboru velika razstava malih živali, na kateri je 25 slovenskih razstavljavcev prvič predstavilo 35 perzijskih mačk, ki so med obiskovalci vzbudile veliko zanimanja.

Z mednarodnimi sodniki so se slovenski razstavljavci in njihove mačke prvič srečali na prvi nacionalni razstavi mačk v Ljubljani leta 1986. Razstavljenih je bilo 129 perzijskih mačk različnih barv. Leta 1987 pa smo se slovenski lastniki mačk predstavili tudi v Celju na 2. nacionalni razstavi. Opazovalci FIFe in naši mentorji iz Avstrije so na skupščini FIFe v Comu leta 1988 podali pozitivno mnenje, na podlagi katerega so nas sprejeli v to mednarodno felinološko organizacijo. Po sprejetju v FIFe so se nam odprle možnosti za organizacijo mednarodnih razstav, ki so se jih potem udeleževali tudi tuji razstavljavci z mačkami različnih pasem, s tem pa je bilo več možnosti za izmenjave izkušenj, sodelovanja na razstavah v tujini in nabave kakovostnih vzrejnih mačk različnih pasem. Od tistega leta dalje smo v Sloveniji vsako leto organizirali nekaj mednarodnih razstav. Žal pa zadnjih nekaj let od petih slovenskih društev razstave organizirata le še ljubljansko in celjsko felinološko društvo.

Razstavna pravila in tekmovalni razredi so se z naraščanjem števila razstavljavcev, novih barvnih različic ter s priznavanjem novih pasem spreminjali in dopolnjevali vse do danes. Tako bo tudi v prihodnje.

Mednarodne razstave lahko organiziramo vse članice mednarodne organizacije, odobriti pa jih mora razstavna komisija FIFe, ki vodi skupni koledar vseh razstav in usklajuje razstavne termine.

Na mednarodnih razstavah mačke tekmujejo v vseh tekmovalnih razredih, na nacionalnih pa le mladiči in mačke v odprtih razredih, ki še niso dosegle naslova Champion. Tega dosežejo, ko jim uspe na treh razstavah dobiti odlično oceno in CAC, kar pomeni kandidat za šampiona. Danes je večina razstav mednarodnih, na njih pa se lahko podelijo nazivi: od CAC v odprtem razredu do CACS v najvišjem tekmovalnem razredu. Sterilizirane in kastrirane mačke (nevtri) tekmujejo ločeno od preostalih odraslih mačk. Pridobijo lahko ocene od CAP do CAPS. Mladiči so razdeljeni v dve starostni skupini. Najvišja ocena za mladiča je odlična 1 (EX 1).

Na razstavah mačke ocenjujejo domači in tuji mednarodni sodniki, ki upoštevajo standarde za vsako posamezno pasmo. Ocenjujejo grajenost telesa in njegovo skladnost, obliko glave, ustreznost profila, dolžino in obliko smrčka, velikost in obliko ušes, barvo, obliko in velikost oči, kakovost in dolžino dlake, barvo, vzorce kožuha, dolžino, obliko in odlakanost repa, temperament in kondicijo. (((ZANAROCNIKE)))

Na enodnevni razstavi vsak sodnik najprej oceni okoli 40 mačk, za vsako mačko napiše poročilo z oceno, izbere najlepše v isti barvni različici (BIV) in na koncu ocenjevanja izbere še najlepše ter jih nominira za popoldanski izbor najlepših na razstavi (BiS – Best in Show). Nominira lahko enega mladička v starosti 3 do 6 mesecev in enega v starosti 6 do 10 mesecev, eno samico in enega samca med nevtri ter odraslo samico in samca v vsaki kategoriji.

V popoldanskem izboru najlepših mačk razstave sodelujejo mačke, ki so jih nominirali vsi sodniki, običajno je glasovanje sodnikov javno z dvigom kartona z izbrano številko mačke. Mačka, ki dobi največ glasov, je zmagovalka. Najlepša samica se v zadnjem krogu primerja še z najlepšim samcem. Na ta način pridemo do zmagovalca BiS-a (Best in Show). Te naslove podeljujejo v štirih kategorijah, in sicer:

–  I. dolgodlake perzijske in kratkodlake eksotske mačke,

–  II. srednjedolgodlake mačke,

–  III. kratkodlake mačke,

–  IV. siamske in orientalske pasme.

Mačke, ki so na razstavah uspešne in pridobijo 3 x CAC, dosežejo naziv CHAMPION, kratico CH se doda pred vzrejno ime mačke. Za naziv IC – MEDNARODNI CHAMPION je potrebno doseči 6 x CACIB, od teh vsaj enega na razstavi v tujini, za višje naslove pa se zahtevnost še stopnjuje. Za najvišji naziv SUPREME CHAMPION (SC) je treba pridobiti kar 9 nazivov CACS v najvišjem tekmovalnem razredu na razstavah v vsaj treh državah.

Na razstavah lahko sodelujejo tudi domače mačke, ki morajo biti sterilizirane in navajene ljudi. Z zdravstvenega vidika pa za vse mačke veljajo enaki pogoji. Domače mačke tekmujejo med seboj in jih ne primerjajo s pasemskimi mačkami. Razdeljene so v dve skupini: kratkodlake in dolgodlake.

Svetovna razstava FIFe je bila prvič organizirana leta 1990 v Nemčiji. Takrat so zmagovalci posameznih kategorij prvič pridobili laskave naslove Svetovni prvak (WW). Ta pridobljeni naslov se vnese v rodovnik mačke in je dosmrten. Tudi v rodovnikih potomcev je razvidno, kakšne dosežke in nazive so si v preteklosti pridobili njihovi predniki. Od leta 1999 si naziv Svetovni prvak lahko pridobijo tudi mačke v kategoriji domačih mačk.

Za udeležbo na svetovni razstavi so določeni kriteriji, ki jih predpisuje pravilnik FIFe in jih mora izpolnjevati mačka, ki bi jo želeli razstavljati. Na predhodnih razstavah mora dobiti odlične rezultate ali celo zmagati. S tem je zagotovljena visoka kakovost udeleženih mačk na svetovni razstavi, ki jih razstavljavci pripeljejo od blizu in daleč. Naziv Svetovni prvak ima prav zato velik pomen za vzrejališče, iz katerega mačka izhaja, in vpliva tudi na zanimanje za potomce teh mačk, saj so nazivi tudi jamstvo za kakovostno vzrejo.

Vse zveze članice uporabljamo enotna razstavna pravila, vzrejne smernice, standarde za pasme in načela za zdravje mačk. Glavno vodilo vseh pravilnikov pa je zaščita mačk pred komercialnim izkoriščanjem.

Mačke, ki težko prenašajo potovanja in jim razstava povzroča stres, ne sodijo na razstavo. Prav tako ni dovoljeno razstavljati mačk, ki kažejo kakršnekoli bolezenske znake. Vse mačke morajo biti cepljene, čipirane in negovane. Ob prihodu na razstavni prostor je obvezen veterinarski pregled mačk in njihovih potnih listov.

Na razstavah ocenjujejo mačke mednarodni sodniki FIFe, pri tem pa upoštevajo standarde, ki so natančno predpisani za vsako pasmo mačk.

Felinološko društvo Celje

Slovenski ljubitelji mačk smo bili sprva združeni v Felinološkem društvu Slovenije, ki je bilo ustanovljeno leta 1985, imelo pa je podružnice v Ljubljani, Celju, Zasavju in Mariboru, kasneje pa še v Kamniku in Lenartu. Leta 1987 pa smo se podružnice preoblikovale v samostojna društva in ustanovili smo že omenjeno Zvezo felinoloških društev Slovenije.

Prve razstave, ki jih je organiziralo Felinološko društvo Celje, so bile propagandnega značaja. Obiskovalce smo seznanjali s pasmami, ki smo jih takrat imeli v Sloveniji, z nego dolgodlakih mačk, s pomenom preventivnega cepljenja in zdrave prehrane. Take razstave smo organizirali v Celju, Dobrni, Velenju, Rogaški Slatini, Laškem in drugih krajih v regiji. Zbrana sredstva smo kasneje porabili za nakup razstavnih kletk. Na Celjskem sejmu smo leta 1987 organizirali že omenjeno nacionalno razstavo. Od leta 1988 dalje pa neprekinjeno vse do danes organiziramo mednarodne razstave, ki so postale že tradicionalne in poznane tudi v tujini. S tradicijo nismo prekinili niti leta 1991 po obrambni vojni. Mednarodni sodniki FIFe so nas podprli in prišli na razstavo, prav tako domači in tuji razstavljavci kljub nejasnim razmeram pri nas.

V društvu smo skrbeli za izobraževanje članov, saj so bile takrat informacije in literatura o mačkah težko dostopne in jih je bilo treba prinašati iz tujine in prevajati. Izdajali smo društveno glasilo in v njem objavljali dosežke članov ter objavljali različne prispevke. Članom smo pomagali vzpostaviti stike z rejci v tujini, da so imeli možnost nabave novih pasem. Tako smo imeli v društvu poleg perzijskih mačk prvi svete birmanske, orientalske in siamske mačke, abesinke ter perzijsko činčila mačko. Člani smo se z najetim kombijem vozili na tuje mednarodne razstave in poleg razstavljanja svojih mačk pridobivali bogate izkušnje za organizacijo razstav doma.

Danes so informacije dosegljive na vsakem koraku, društvo pa je s tem izgubilo vlogo pri posredovanju le-teh. Kljub temu še občasno organiziramo kakšen seminar s predstavitvijo pasem in z veterinarskimi nasveti.

Prvi smo poskusili z mačjim agilityjem na mednarodni razstavi. Nekaj lastnikov se je poskusilo v tej spretnosti, saj pri mačkah ne gre za dresuro, temveč za izkoriščanje mačje naravne igrivosti in lovskega nagona. Lastniki mačke vodijo skozi in prek ovir z različnimi igračami. Za najbolj učinkovito se je pokazala laserska lučka, ki ji mačka navdušeno sledi. Učinkovita je tudi doma, saj z njo spodbujamo mačko, ki živi le v hiši, h gibanju in tako poskrbimo tudi za zdrav telesni razvoj. Za člane družine, odrasle in otroke pa je lahko prava sprostitvena igra.

Lani smo dan pred našo mednarodno razstavo skupaj s ZFDS organizirali tudi prvi mednarodni seminar za sodnike in sodniške pripravnike, ki so se ga poleg slovenskih slušateljev udeležili tudi tuji. Na njem so predavali tuji in slovenski mednarodni sodniki.

Na naših razstavah, poleg raznih ponudnikov hrane in pripomočkov za mačke, nudimo prostor tudi društvom za pomoč brezdomnim mačkam in pomagamo pri zbiranju prispevkov in hrane za mačke – njihove varovanke.

Naše društvo je po številu članov manjše društvo, večina je danes lastnikov mačk, manj pa je rejcev in aktivnih razstavljavcev. Naše vodilo je prijetno in koristno druženje z izmenjavo izkušenj, spoznavanje novosti iz felinološke stroke, pozitivno timsko delo pri organizaciji mednarodne razstave in, če se le dá, širjenje teh vsebin med ljudi. Vsako leto se člani srečamo na tradicionalnem pikniku in ob drugih priložnostih ter, seveda, na neizogibnih sestankih.

Večkrat se tudi zgodi, da člani poskrbimo za ponesrečene ali zapuščene mačke in to v zelo dobrem sodelovanju z veterinarji.

Več informacij o našem društvu lahko poiščete na spletu www.fdcelje.si.

 

Tatjana Malgaj,  Predsednica FD Celje;  Mednarodna sodnica FIFe

 

Objavljeno v tretji številki revije Mucek