Nagradna igra Vetshop

Izpolnite obrazec in se potegujte za bogate nagrade: 3x šestmesečna oskrba s posipom Garfield za eno mačko! Odgovor na nagradno vprašanje najdete na www.vetshop.si.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

Podjetje Ad Lucem d.o.o organizira nagradno igro na spletni strani mucek.si

1. člen
Nagradna igra poteka od 7.2.2018 do 7.3.2018.

2. člen
Organizatorja nagradne igre je Mucek, Ad Lucem d.o.o., Triglavska ulica 32, 1000 Ljubljana. Nagrade priskrbi podjetje Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana. Podelili bomo 3 nagrade in sicer: 3x šestmesečna oskrba s posipom Garfield za eno mačko. Vrednost nagrade je na dan 7.2.2018 57 eur + ddv. Vsak udeleženec prejme le eno nagrado, kot odloči žreb. Udeleženec v nagradni igri je polnoletna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena teh pravil in ki pravilno odgovori na nagradno vprašanje.

3. člen
Potek nagradne igre
1. Vpis osebnih podatkov (ime, priimek in email naslov) in odgovora (Odgovor na nagradno vprašanje poiščite na spletni strani Mucek in https://www.vetshop.si) v polja obrazca. S klikom "SODELUJ V NAGRADNI IGRI", pošljite podatke s pravilnim odgovorom.

2. Žrebanje in razglasitev zmagovalca nagradne igre.

3. Izžrebanec bo o nagradi obveščen po e-pošti. Nagrade bodo poslane po pošti.

4. člen
Udeleženci v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so na dan izvajanja nagradne igre starejše od 18 let (polnoletne osebe), razen oseb, zaposlenih pri organizatorju in pokrovitelju nagradne igre ter njihovih ožjih družinskih članov (starši, zakonec/partner, otroci, bratje/sestre), ki v nagradni igri ne morejo sodelovati. Koriščenje storitve ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja, da ga ta pravila zavezujejo, in izjavlja in zagotavlja, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki:
– izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri;
– je sprejel pogoje za sodelovanje v nagradni igri v skladu z vsemi členi;
– je bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili.

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo vsi udeleženci žrebanja enake možnosti dobiti nagrado.

5. člen
Varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri, udeleženec soglaša, da podjetji Iris d. o. o. in Ad Lucem d. o. o. njegove podatke uporabita in obdelujeta za lastne potrebe ter mu po svoji presoji pošiljata obvestila v zvezi s svojo dejavnostjo. V primeru, da bodo uporabnikovi podatki kadarkoli uporabljeni za namen neposrednega trženja, lahko uporabnik kadarkoli pisno ali na drugi dogovorjeni način zahteva, da Ad Lucem, d. o. o. in Iris d. o. o., trajno ali začasno prenehata uporabljati uporabnikove osebne podatke za ta namen. Podjetji se zavezujeta, da bo spoštoval zasebnost uporabnikov in njihovih osebnih podatkov ne bosta posredovali tretjim osebam brez privolitve uporabnika.

6. člen
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nedenarnih nagrad ni mogoče izplačati v denarju. Organizator se zavezuje, da v roku enega tedna od zaključka nagradne igre obvesti izžrebanca o rezultatu nagradne igre.